Skip to main content

Избор На Редактора, 2019

Късно

Късно

Реклама. е проста. Твърде късно е. До полунощ мигащите лампи в лабораторията на хижата вече мигаха, момчетата и момичетата бяха отделени оттук. Е. Малцев, с цялото си сърце. Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.