Skip to main content

Изоставени

999-то . 1. пристиг. Strahd. Поз. от за хвърляне. 2. във вал. adj. Оставете без надзор, надзор. Посетих изоставената градина 999. Н. Некрасов, отшелникът. Зад пустинята имаше занемарена фабрика с плътно запушени прозорци. Чехов, актьорска смърт. Откриване на липсата на надзор, надзор. Изоставен изглед. Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.