Skip to main content

Nabryushny

Star , -s . Намира се на стомаха. Коремна мастна тъкан. || Носенето на стомаха. Коремна превръзка.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.