Skip to main content

Aberrational

, . изберат. , astr. Относно аберацията.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.