Skip to main content

Изобилства

- бяхме ; Нешов. , от някой. Имайте нещо в големи количества, в изобилие. Африка, която не изключва южните крайности, е пълна със пясък и планини. И. Гончаров, фрегата "Паллас". Отидохме далече на ливадите, отвъд реката, където имаше малки езера изобилстващи с малки риби. М. Горки, Ковалов.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.