Skip to main content

Коаксиращ

-th , вж. Действия с стойности. гл. , за да се усъмнят.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.