Skip to main content

Абстърс

999-тата 999-та; -мен , , - многократно . Излишно трудно, неразбираемо. Пренебрегвайте речта. Обърнете теории. Тъмна или умишлено заблудена литература е забранена само от нейния автор, но не и от хората. Паутовски, Златната роза. Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.