Skip to main content

Обилен

999, -t ; -len , работни станции , -всички . 1. остарели. Налични, изобразяващи се изобилно. Внезапно Василиса ридаеше, сълзи, големи, изобилни, течеха по бузите й. Чехов, студенти. Мартин Лукианич и сестра му седяха заедно на прозореца и бавно, като организираха, непрекъснато изтриваха потта и пиеха чай. Ертел, Градинарство. 2. Богат, изпълнен с мръсотия, Smth. Степан Михайлович с ентусиазъм си припомни първото впечатление, което му направи изобилната, плодородна обстановка на тези реки. стр. Аксаков, Семейна хроника. Трябваше да видиш как [Толстой] говори, за да разбере специалната, несправедлива красота на речта си, сякаш с неправилно, изобилно повтаряне на същите думи. М. Горки, Лео Толстой. Земята беше изобилна и хората бяха силни и смели. А. Н. Толстой, откъде идва руската земя. Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.