Skip to main content

Злоупотреба

-y , вж. 1. Действия с стойности. гл. злоупотреба - злоупотреба. Злоупотреба с доверие. Злоупотреба с власт. [Mastakov:] Знаете ли, че европейците ни упрекват за злоупотреба със сериозни разговори? М. Горчив, Фройкс. 2. Престъпление, свързано с незаконно престъпно деяние. [Yusov:] Имаше предполагаеми пропуски, недостатъци на суми и различни злоупотреби. А. Ostrovsky, печелившо място.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.