Skip to main content

Abyssal

-th , -th . спец. Дълбоко; дълбоко. Абисска зона на океана. Абесални находища. [ френски език. от гръцки. 'άβυσσος - бездънни, най-дълбоки]

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.