Skip to main content

Повреден

Star , -s . Не е придружен от аварии, без инциденти. Отстраняване на свободно движение. Безпроблемна работа.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.