Skip to main content

Байън плейър

-a , m. Музикант, който свири на акордеона. Изпълнение на баянистите.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.