Skip to main content

Ацетилен

999-то, . adj. до ацетилен. Миризма на ацетилен. Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.