Skip to main content

Акроматни

-th , -th . изберат. Не разлагайте светлинния лъч в композитни цветове. Акроматичен обектив. Ахроматично стъкло. [От гръцки. 'αχρώματος - безцветен]

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.