Skip to main content

Акроматизъм

-a , m. изберат. Свойството на оптичните стъкла да пречупват лъчите на светлината, без да ги разлагат в композитни цветове.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.