Skip to main content

Киселина устойчивост

- и , g. спец. Стойности с собственост. adj. Устойчива на киселини.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.