Skip to main content

Устойчив на киселини

-t , -t ; -не , -pne , - сега . спец. Същото като устойчива на киселини. Материали, устойчиви на киселини. Киселинно устойчиво оборудване.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.