Skip to main content

Жълъд

, -t . adj. до жълъд. Приготвен от жълъди, с жълъди. Кафяво грозде.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.