Skip to main content

Парлив

Star , -s ; потребителите , хидрат , кисело , каустик и каустик ; повече от . 1. Кородиране, унищожаващо химически. Твърда боя. Корозивна киселина. || Предизвиква тежко физическо дразнене. Корозиращият дим от сурови клони корозира очите. Паустовски, Колхис. 2. транс. Скърцане, мърморене. Корозивна ирония. Отделни глави са написани --- как каустик и остроумен притча, брошури, как нежно комфорт на любимите си хора. Паутовски, Златната роза.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.