Skip to main content

Активен

, - ; -len , работни станции , -всички . Е специална енергия, усърдие в това. случая; постоянно, непрекъснато работещи, работещи. Въпреки цялата съновидност на характера той имал много активна природа, не можел да понесе бездействие. Катеев, за силата на съветите. Популярността Михаил Иванович напълно заслужава: той е образован човек, активен, честен, състрадателен. Исаковски, На землището на Елиннская.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.