Skip to main content

Дейност

- и , е. 1. Работа, окупация в какъв вид. област. Педагогическа дейност. Социални дейности. В склада на ума му, в неговите навици и вкусове, че е най-добре да се посвети на упражнения фотьойл, професура. Куприн, Молох. Жажда трескава дейност го прегърна, той искаше да вземе четка и белина --- цялото училище от първия до последния стаята. Горбатов, моето поколение. 2. , което или какво. Работата на която и да е. органите, действието на природните сили и т.н. Дейност на сърцето. По-висока нервна активност. Разрушителна активност на водата. Всички лица и ъглите на скалите са омекотени от дейността на силни северозападни ветрове. Арсениев, Чрез тайгата.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.