Skip to main content

Акупунктура

-u ш. Методът на лечение чрез въвеждане в тялото на тъканите на метални игли с различна дължина в строго определени точки на повърхността на тялото.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.