Skip to main content

Допалзывать

-yu , имате . Нешов. до обхождане.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.