Skip to main content

Добавена

е ; Нешов. 1. Нешов. до , които трябва да се добавят. 2. Strad. до добавете.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.