Skip to main content

Добавяне на

та , ср 1. Действия с стойности. гл. add-add. 2. Какво се добавя. Добавка към статията. [Наташа:] обяд няма, и ще бъде чай с различни вкусни добавки. М. Горчива, Фалшива монета.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.