Skip to main content

Arteler

, m. остарели. 1. Член, член на артефала. | Портър, пратеник и т.н. (член на артелските порти и т.н.). Работниците на "Артел" в бели престилки и със значки се разхождаха за пътниците. Чехов, Тиф. 2. Отговорен човек в артефала, водещ нейния случай; главатар. Човек, който знае силата на артефала, а. групи от хора. Обядът се донася в обичайното време. Артелът много се страхува от обстрела: кухнята на лагера блести с медна мед и вероятно е много далече. Катеев, Почти един дневник.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.