Skip to main content

Crosna

-Saint , -snam , пл. област. 1. Тъкачна машина. 2. Основата на конеца, опъната на стан, както и завършеното платно, бельото. Така че те отиват, отиват и чуват изведнъж ---, Като че ли в хаван коноп е jostled, като че ли жените са krosnah някъде. Твърдовски, Държава на Муравия.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.