Skip to main content

Кръстосани очи

999, -th ; -Eye , , -о. 1. С очи; страдащи от страбизъм. Във фургона, в който трябваше да отида, ме чакаше малък клекник с очи, с очила. Ч. Ouspensky, Coy за това. 2. ускорение. С наклонени, наклонени очи. Мухълът на конете, жълтите ленти, бронзовите, кръстосани очи на буря Buryats проблясваха в праха. Верезаев, В японската война. Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.