Skip to main content

, За да отмените

-yu , -east . Нешов. до се пресичат.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.