Skip to main content

Междуселищен

-y , вж. спец. Пространство, лента между две железопътни или трамвайни трасета. Отидох по колата по протежение на пътя. Нагибин, далеч от войната. Платформата свърши, скочи на кръстопътя. Астафиев, Ясно ли е през деня.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.