Skip to main content

Пресичания

-y , Ами. 1. Две барове, две рейки и т.н., свързани напречно. Пресечната точка на рамката на прозореца. Кръст за дървото. 2. w -Д. Адаптация на пресечната точка на железопътните линии за преместване на влака в друг път. Влакът вече бръмчеше; стрелките бяха пресечени. Гайдар, съдбата на барабаниста.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.