Skip to main content

Кръстословица

-a , m. Игрален проблем, при който фигура, разделена на квадратчета, трябва да бъде напълнена с букви, така че известен брой думи да се окажат хоризонтално и вертикално. Решете кръстословицата. [ английски. cross-word]

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.