Skip to main content

Тълпа

-et ; Нешов. Да публикуваш вик за "гарван" (за петел).

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.