Skip to main content

Избута

-Юут , -и сте ; сови. Започнете натрупването.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.