Skip to main content

Kreverk

, m. Защитно приложение в старите крепости. Кронверк от крепостта Петър и Павел. [ немски език. Kronwerk]

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.