Skip to main content

Се разпада

isomnum , ще бъдете ; пристиг. Strahd. Поз. смачкани , -месец , -a , ; сови. , транс. 1. сови. до изстискване (в 2 стойности). 2. Корица с многобройни вдлъбнатини, повреда от удари, драскотини и т.н. Куфарчето ми има разкъсана дръжка ---; смачкана и осакатена картонена опаковка на един от нашите другари. Павленко, американските впечатления. 3. транс. (обикновено във формата на миналото на Св. ). За да лиши (лицето) гладкостта на кожата, да я направи остаряла. Сапфир очите блестяха леко и любезно на лицето й, много смазани по възраст. М. Горки, А. А. Шмид. Крамът зигзагонче през набръчканото му лице. Шолохов, Тих поток на Дон. 4. транс. (обикновено във формата на миналото на Св. ). Да нарушаваш, мотивираш се морално. - Той е красив човек; той ще може да ви оцени; той не е смазан от живота - той е проста и чиста душа. Тургенев, Рудин. Срещам се на всяка стъпка Разярени, бедни, смазани от съдбата. Полонски, Оплаквания на музите. Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.