Skip to main content

Смачкан

е , е . 1. пристиг. Strahd. Поз. от , за да се разпаднат. 2. във вал. adj. Неравномерно, не гладко при компресиране, пресоване; смачкана. Сгънато легло. Сред старите букви имаше смачкан плик. Панова, сателитите. | Имаше много вдлъбнатини, неравномерност от удари, драскотини и т.н. Имаше почти последния параход - жълт нископовдигач с огромни изкривени колела. А. Н. Толстой, мрачна сутрин. || транс. Следи от сън или умора, застояла (около лицето). Уморени слушатели със смачкани, жълти лица изгасиха лампите. Куприн, Леглото.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.