Skip to main content

Кръстоносец

999-то 999-ото. Носете кръста с кръст. Поддръжката на кръстоносците. Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.