Skip to main content

Смаже

- битове ; Нешов. ( cos , за да бъде разбита). 1. Да се ​​счупи, да се раздели на малки части; да се смачка. Някои скали лесно се смазват. За вълните, лъчите на светлината и т.н. Вълната се пръска и пръска и вълната се пръска в очите Ми със солена влага. А. К. Толстой, удар, и рев ... В непокритите прозорец завеси разрушаване слънчевите лъчи и свободно се разхождат из огледалата, разделен на фасетиран кристал. И. Гончаров, Клиф. Очите й се смачкаха, светлините на свещите блестеха. А. Н. Толстой, сестри. 2. Да се ​​разделят на части; да се разпадне. Отделено [полицаи] умело умни, на всеки десет, двадесет крачки от него, отскочиха от коня. М. Горчив, Животът на Клим Самгин. - И всичко това е смачкано и смачкано всяка година. Синът се отдели от баща си - една лента. Н. Островски, как стоманата беше закалена. 3. Strad. до разделени (в 1 и 2 стойности).

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.