Skip to main content

Смачкани

-th , -th ; , , - е активирано . пристиг. Strahd. Поз. от за смазване.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.