Skip to main content

Смачкани

999-та, . 1. пристиг. Strahd. Поз. от за смазване. 2. във вал. adj. Депресирани, потиснати, потискани. Мечтите са принадлежност и утеха на слабо, болно, смачкано същество. Писарев, Женски типове. Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.