Skip to main content

Смачкване

на 999-то, на . Свързани с смачкване. Трошачка. || Предназначени за смачкване, смачкване, смилане. Машина за раздробяване. Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.