Skip to main content

Hummock

999-то . Без рога, само с възбудени растения вместо рога. Шибана крава. Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.