Skip to main content

Енциклопедия на Брокхаус и Ефрон

Пепелници за хляб

Стръкоподобни (cephidae), семейство от насекоми Hymenoptera; вредители на зърнени култури (виж пилетата). Две най-често срещани видове увреждания са чести (Cephus pygmaeus) и черни (Trachelus tabidus). . Ordinary X н разпространени в Северна Америка и Европа, в СССР, главно в зоните на степни и горски степи, пронизва до региона Ленинград, черен Х н.