Skip to main content

Енциклопедия на Брокхаус и Ефрон

Khorezm

Исторически район и древна държава в Централна Азия, в долната част на реката. Аму Даря. Първото споменаване на х. се намират в надпис "Бешистун" (вж. надпис "Бешистун"), Дарий I и Авеста (999 г.); Много изследователи освен това се идентифицират с X. Avestan Aryan-armies - първата Зороастрийска страна.