Skip to main content

Защита от горите

999-та . Относно защитата, опазването на горите, насажденията. Станции за защита на горите. Зона за защита на горите. Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.