Skip to main content

Шофьор

-t , m. Непрофесионален водач, който притежава свидетелство за управление на МПС.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.