Skip to main content

Theback

Taebaxan, планинска верига в Корея, средната част на източнокитайските планини. Дължина около 200 км, височина до 1708 m (град Соракаш). Състои се главно от гранити и гнайси. Състои се от няколко паралелни вериги с тесни хребети, внезапно се откъсва от Японското море. Близо до северния край се намира връх Кумгангсан. Депозити на волфрамови руди. На склоновете има смесени гори с гъста подраст.

Великата съветска енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. 1969-1978.