Skip to main content

Майстор каруцар

и kolosnik , и , м. Главното колело. Тръмп картата беше колесница. Той беше ужасно доволен от предложението ни да направим четири колела за нас. Макаренко, Педагогическото стихотворение.

Малък академичен речник. - M .: Институт за руски език на Академията на науките на СССР. Евгениева А.П. 1957-1984.