Skip to main content

Работата на (к)

"Работа" , централната общата политическа вестника, All тялото. Публикувано в Москва на 19 февруари 1921 година. Издава се 6 пъти седмично. Вестникът публикува материали, които обхващат социалистическото конкурса за изпълнението на националните икономически планове, борбата за научен и технологичен напредък, подобряване на ефективността на общественото производство, работата на синдикатите за подобряване на труда и политическа дейност на масите, за да привлекат работници за управление на производството въпроси културна и образователна работа ; специално внимание се обръща на защитата на труда, подобряването на жилищните условия и условията на живот на работниците, борбата за стриктно спазване на трудовото законодателство ". отразява ленинска външната политика на КПСС и съветската държава, Съветския общественото мнение, но международните въпроси, насърчава идеята за интернационализъм, единството на международната работническа класа и синдикално движение. Вестникът има свои кореспонденти във всички големи страни.

"Т." е награден с Ордена на червения банер на труда (1951 г.) и Ордена на Ленин (1971 г.). Circulation (1975) 8, 3 милиона копия, отпечатани в 43 града с матрици.

Великата съветска енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. 1969-1978.